BIDRAG TIL TRAPPE TUSIND NR. 2

Første nummer af TRAPPE TUSIND er så godt som udsolgt (kan dog endnu erhverves i boghandlerne) og redaktionen indkalder hermed bidrag til andet nummer, der udkommer d. 1. april.

Vi tager imod artikler, essays mv., der på den ene eller anden måde forholder sig til litteratur og/eller litteraturvidenskab, og alle er velkomne til at bidrage uanset universitær eller øvrig relation og rang. Som udgangspunkt opererer tidsskriftet ikke med temastruktur, så der er, udover den litterære vinkel, ingen særlige emnemæssige restriktioner at forholde sig til. Essays, artikler, dispositioner, endnu ukendte skriftformer, polemikker, kollektiv-tekster er velkomne. Eksperimenter såvel som ingen eksperimenter. Formen er med andre ord fri, udnyt det gerne. Vi modtager ikke anmeldelser, men gerne læsninger – og meget gerne af ny litteratur. Vi er også interesserede i oversættelser, både af artikler/teoretiske tekster og litteratur.

Vi lægger vægt på, at både bidrag, skribent og redaktion drager fordel af en god konstruktiv-kritisk proces. Derfor tager vi, om ikke helst, så i hvert fald med glæde, imod udkast og dispositioner. Det giver os et godt udgangspunkt for den samlede redigering af tidsskriftet og den (ikke nødvendigvis hærdede) skribent et glimrende grundlag for en god arbejdsproces. Send i alle tilfælde, og hellere før end senere, gerne den idé, du vil arbejde videre med, så vi kan danne os et overblik.

Skønlitteratur kan godt indsendes, men som udgangspunkt opsøger vi selv den litteratur, vi eventuelt vil bringe.

Deadline for udkast og dispositioner er d. 1. januar 2009. Skriv til trappetusind@gmail.com.

Vi modtager også meget gerne forslag til omslagsillustration. Formatet er 25 cm (højde) x 15,5 cm (bredde), fuldt omslag 25 cm x 31,5 cm. Forslag bør sendes i højopløsnings-billed- eller grafikfiler (Adobe-kompatible) ligeledes til trappetusind@gmail.com. Deadline er d. 1. februar 2009.