SEMINAR OG SÆRNUMMER

D. 25. marts udgiver tidsskriftet TRAPPE TUSIND et særnummer om Inger Christensen. Særnummeret består af en række spontant indhentede essays, småtekster og skønlitterære bidrag og udkommer som det første hæfte i en serie, der modsat tidsskriftet, vil fokusere på enkelte emner i forskellige former.

Bidragsyderne til særnummeret tæller bl.a. Anne Gry Haugland, Lilian Munk Rösing, Martin Larsen, Henning Fjørtoft (N), Julie Sten-Knudsen, Isak Winkel Holm & Somogy Varga, Ulf Houe, Thomas Grene Helsted, Liv Lundberg (N), Hans Grössel (D), Asger Schnack, Stefan Kjerkegaard, Mikkel Krause Frantzen m. fl.


I forbindelse med udgivelsen afholder vi et seminar-arrangement, hvor tre af bidragsyderne, nærmere bestemt Lilian Munk Rösing, Anne Gry Haugland og Henning Fjørtoft (N), suppleret af Tue Andersen Nexø som ordstyrer, vil diskutere centrale aspekter af forfatterskabet med hinanden og det fremmødte publikum. Herudover vil der være tostemmig oplæsning af Det ved digterne Lars-Emil Woetmann og Peter-Clement Woetmann og, hvis vi får klaveret stemt i tide, eventuelt sang.

Arrangementet foregår d. 25. marts kl. 17.00 i Roland Bar på Københavns Universitet, Karen Blixens vej 1, bygning 21, lokale 21.0.15 (stuen). Det er gratis og alle er hjerteligt velkomne.

Særnummeret vil kunne købes ved lejligheden for en fin pris.