REDAKTIONSUDVIDELSE


Opfordring til redaktøransøgning:
Trappe Tusind søger nye medlemmer til redaktionen

Vi er i øjeblikket 5 medlemmer i redaktionen, men vi kunne godt
bruge to til. Vi har deadline for forslag til bidrag til #9 d. 4 marts, så vi vil gerne høre fra dig inden den 11. februar, så du kan nå at være med helt fra næste nummers begyndelse.

Arbejdet i redaktionen består en to dele 1) drift af bladet som består af mange forskellige opgaver fx:
inkluderer at få gode ideer, vurdere og redigere indsendte bidrag,
korrekturlæse, skrive fondsansøgninger og foretage enkelte ture til
posthuse og boghandlere. Det er godt, hvis du er ansvarlig, idérig og engageret. Hvis du kan finde ud af InDesign eller lignende
programmer og evt. lave hjemmesider, er det også en fordel.
Men vigtigst er 2) tekstkritik. Helt centralt står det seriøse, kritiske tekstarbejde, hvor du som redaktør arbejder tæt sammen med skribenterne om at skabe perfektion, samt at vurdere vinkler, forslag, muligheder og kvalitet. Det er her bladet løfter sig. Derfor er redaktionserfaring måske en fordel, men et skarpt blik på tekst en guldskat.

Strukturen i redaktionen er flad, så der er rig mulighed for at få
indflydelse på, hvordan Trappe Tusind skal se ud.

Hvis du er interesseret, så send en kort mail til os. Vi vil gerne
vide lidt om, hvem du er, hvor langt du er på din uddannelse, og hvilke faglige interesser du har, om du evt. har erfaring med
redaktionsarbejde el. lign., hvor lang tid du regner med at kunne være med, samt naturligvis - hvorfor du har lyst til at være med. Skriv også gerne, hvordan du forestiller dig et nummer af Trappe Tusind (efter dit hoved) kunne se ud.

Deadline: 11. februar
trappetusind@gmail.com

Venlig hilsen
Redaktionen ved Trappe Tusind