Skriv til TRAPPE TUSIND # 7I løbet af efteråret vil Trappe Tusind føje et nyt nummer til rækken, og i den forbindelse efterlyser vi hermed bidrag til det, der skal blive Trappe Tusind nummer syv.

Trappen er som udgangspunkt temaløs, så der er frit slag, så længe bidraget på den ene eller anden måde handler om litteratur og litteraturvidenskab og/eller de interessante gråzoner, der omgiver litteraturen og videnskaben om den.

Vi ønsker os essays, artikler, endnu ukendte skriftformer, polemikker, kollektiv-tekster og (upublicerede) oversættelser. Eksperimenter såvel som ingen eksperimenter. Vi modtager ikke anmeldelser, men gerne læsninger – og meget gerne af ny litteratur. Skønlitteratur opsøger vi i udgangspunktet selv, men har du et godt forslag, er du velkommen til at kontakte os.

Vi lægger vægt på, at bidragene ikke nødvendigvis kun bliver til på skribentens skærm, men også finder deres form i et samarbejde mellem skribent og redaktion, der løber hen over foråret. Det betyder selvfølgelig ikke, at vi blankt vil afvise færdige og formfuldendte bidrag, men at det, vi lige nu efterlyser, er skarpe ideer.

Send os derfor gerne en halv eller hel side, der præsenterer bidragets indhold, hvilken form, man forestiller sig, det kunne antage, og hvad det er for en nysgerrighed, der styrer projektet. Hvad der så at sige er anstødsstenen for dit bidrag. Bidragene kan udmærket tage udgangspunkt i stof, man har arbejdet med i universitetsopgaver, ligesom man selvfølgelig er velkommen til at bruge de akademiske greb og indsigter, man kunne have erhvervet sig gennem dette arbejde. Men send hellere end et opgaveuddrag en halv side om, hvad det (så præcist som muligt) er, man interesserer sig for, og i hvilken form, man vil udfolde sin interesse.

De tidligere numre af trappen er derude (og stadig til salg, 30 kr pr. stk, 100 for abonnement), og her kan man finde fine eksempler på bidrag. Vær dog opmærksom på, at formen er fri. Og send endelig denne mail videre til andre, der kunne være interesserede i at bidrage.

Læs evt. mere om vores retningslinjer på http://www.trappetusind.dk/2008/12/skriv-til-trappe-tusind_06.html og send så dit bidrag/forslag til trappetusind@gmail.com i word-kompatibelt format.

Deadline for idéer, udkast osv. er 1. september 2011.